Zbirka testov, osnovna raven – posnetki

1. 

Izpitna pola 1

Izpitna pola 2

Izpitna pola 3