Slovenska beseda v živo 1b

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b
ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 1b
Učbenik/Delovni zvezek za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (A2)

Avtorice: Andreja Markovič, Mojca Stritar, Tanja Jerman, Staša Pisek

Nakup – učbenik

Prelistaj – učbenik

Poslušaj – učbenik

Nakup – delovni zvezek

Prelistaj – delovni zvezek

Poslušaj – delovni zvezek

Slovenska beseda v živo 1b je drugi učbeniški komplet iz serije učbenikov Slovenska beseda v živo za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Namenjen je odraslim udeležencem začetnih tečajev. Učbeniški komplet obsega učbenik in delovni zvezek z rešitvami vaj ter dve zgoščenki s posnetki besedil za poslušanje. Namenjen je pouku v razredu in je predviden za 120 do 140 ur pouka, s primernim izborom vsebin pa ga je možno uporabiti tudi na krajših tečajih.

Cilj učbenika Slovenska beseda v živo 1b je doseganje ravni A2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Uporabnikom na komunikativen način ponuja besede in vzorce za vsakodnevno sporazumevanje. Z učenjem lahko nadaljujejo po učbeniku Slovenska beseda v živo 2 (B1) in nato po učbenikih Slovenska beseda v živo 3a (B2-C1) in Slovenska beseda v živo 3b (C1).


Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek 

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Priročniki za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2