vKLJUČevanje v slovensko družbo

vKLJUČevanje v slovensko družbo

Priročnik za izvajalce izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev

Avtorici: Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina

Prenesi pdf

Poslušaj

 

Priročnik vKLJUČevanje v slovensko družbo je namenjen učiteljem oz. izvajalcem tečajev izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki predstavlja tudi vsebinsko zasnovo gradiva. S priročnikom želimo priseljencem pomagati pri pridobivanju znanja in nekaterih informacij za osnovno spora­zumevanje v jeziku okolja na različnih vsebinskih področjih, npr. osebna identiteta, družina in dom, zaposlovanje, zdravje in socialna varnost, izobraževanje, javno življenje, ekonomika, okolje in prostor, slovenska ustavna ureditev, družba, kultura, zgodovina in tradicija. Vsebina je razdeljena na deset tematskih sklopov, s klikom na simbol pa so dosegljivi tudi posnetki besedil v nalogah, namenjenih poslušanju.