SLOVENŠČINA EKSPRES 1

SLOVENŠČINA EKSPRES 1
Učbenik za začetnike na tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika

Avtorice: Tanja Jerman, Staša Pisek, Anja Strajnar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Slovenščina ekspres je učbenik za začetno učenje slovenščine.

Namenjen je odraslim, ki želijo spoznati ali obnoviti osnovno besedišče in sporazumevalne vzorce za osnovno vsakdanje sporazumevanje v slovenščini.
Učbenik je primeren za kratke tečaje slovenščine (do 40 ur), zaradi nazornega slikovnega in avdio gradiva pa ga lahko uporablja tudi posameznik, ki pozna osnove slovenskega jezika in želi svoje znanje osvežiti.

Učbenik sestavlja šest enot, v katerih se uporabnik nauči osnovnega sporazumevanja v najpogostejših vsakodnevnih situacijah. Vsaka enota je sestavljena iz osnovnega besedišča, ki je ponazorjeno slikovno, sporazumevalnih vzorcev, kratkih besedil za poslušanje in branje, dejavnosti za govorjenje in pisanje, slovničnih poglavij in vaj. Enoto zaključuje seznam najosnovnejših besed in sporazumevalnih vzorcev, namenjen pregledni ponovitvi besedišča.

V zadnjem delu učbenika so prepisi besedil, posnetih na zgoščenki, rešitve vaj, slovnične tabele in podrobno kazalo vsebine.