celovit [ˈtsɛːlɔʋit]

(slo) celosten, temeljit
(en) complete, comprehensive

  • Politiki si prizadevajo za celovito rešitev tega problema, zato opozarjajo, da moramo nanj gledati z različnih zornih kotov.
  • S celovito energetsko prenovo stavbe želijo zmanjšati porabo energije za ogrevanje.
  • V novi brošuri je turistični urad predstavil celovito ponudbo kraja: naravne in kulturne znamenitosti, prenočitvene zmogljivosti, gostišča s kulinaričnimi posebnostmi, športno infrastrukturo, sprehajalne in kolesarske poti itd.
  • Trditve so neresnične, saj temeljijo na pavšalnih ocenah in ne izhajajo iz celovite presoje in upoštevanja vseh pomembnih dejstev in okoliščin.