Zbirka testov za izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni

ZBIRKA TESTOV ZA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA VISOKI RAVNI

Urednica: Ina Ferbežar

Prenesi PDF

Poslušaj

ZBIRKE TESTOV ZA IZPITE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

  • Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
  • Izpit iz znanja slovenščine na srednji ravni
  • Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni

Zbirke testov za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na osnovni, srednji in visoki ravni so nastale v okviru Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Namenjene so vsem, ki jim prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javno veljavno listino oz. spričevalo o znanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Serija publikacij ponuja možnost intenzivnejše priprave na izpit na vseh treh omenjenih stopnjah: ponuja vse informacije v zvezi s prijavo na izpit, predstavlja posamezne izpitne naloge in izpit v celoti, vključuje pa tudi vzorčne teste za vajo.

Opozorilo:

Zbirke testov so bile pripravljene za izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni, srednji in visoki ravni po programu Slovenščina za tujce, ki je veljal v letih 2000–2015. Primeri izpitov, ki so predstavljeni v zbirkah testov, so bili pripravljeni še po starem programu in se zato razlikujejo od trenutnih izpitov. Gradivo v njih pa lahko kandidatom vseeno služi za vajo.

Od študijskega leta 2015/2016 so izpiti iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika zasnovani na tristopenjskem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Primeri izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika po novem programu (tj. izpitov na osnovni ravni, višji ravni in ravni odličnosti) so na voljo na spletni strani https://centerslo.si/izpiti