Priročnik za učitelje Gremo naprej

prirocnik-gremo-naprej

GREMO NAPREJ
Priročnik za učitelje

Avtorice: Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Nakup

Prenesi PDF

Priročnik za učitelje k učbeniku Gremo naprej je namenjen učiteljem, ki pri pouku slovenščine kot drugega in tujega jezika uporabljajo učbenik Gremo naprej.

V uvodnem delu priročnika so predstavljene splošne smernice za delo z učbenikom in nekaj namigov, kako lahko z nalogami v učbeniku in vajami v slovničnem delu razvijate različne jezikovne zmožnosti študentov. Osrednji del priročnika vas po posameznih enotah vodi od naloge do naloge ter podaja veliko idej za izvedbo nalog v razredu in za razširitev oz. nadgradnjo posameznih vsebin. V zadnjem delu priročnika so v Gradivu za fotokopiranje zbrane dodatne vaje, ki se tematsko navezujejo na posamezne enote, namenjene pa so utrjevanju bodisi besedišča in vzorcev bodisi slovničnih vsebin. Poleg dodatnih vaj je v Gradivu za fotokopiranje tudi slikovno gradivo iz učbenika, ki ga lahko uporabite za različne dodatne dejavnosti, ki jih pripravite sami (npr. konverzacija, opis slik ipd.).


Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance  ucbenik-gremo-naprej  ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

 Priročnik za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo