S SLOVENŠČINO PO SVETU
Besedila z nalogami

ucbenik-s-slovenscino-po-svetu

S SLOVENŠČINO PO SVETU
Besedila z nalogami za visoko nadaljevalno in izpopolnjevalno raven slovenščine kot drugega ali tujega jezika

Urednici: Andreja Ponikvar, Ivana Petric Lasnik

Nakup

Prelistaj

Gradivo S slovenščino po svetu je nastalo na pobudo učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah. Namenjeno je učiteljem za delo s študenti ali študentom za samostojno izpopolnjevanje svojega znanja slovenščine.

Gradivo obsega 18 enot, ki jih lahko obravnavamo v poljubnem zaporedju. Sestavljeno je iz dveh delov: iz zbirke enot z nalogami in iz zbirke besedil, ki so v posebnem zvezku (v zavihku platnic).

Z gradivom lahko razvijate vse sporazumevalne zmožnosti, tako jezikovne kot tudi sociolingvistične in pragmatične, na visoki nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni znanja slovenščine kot tujega jezika (znanje študentov naj bi bilo primerljivo z ravnijo C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru).