Jps!

prirocnik-jps

JPS!
Priročnik za prvo učenje slovenščine: za tuje študente v Sloveniji

Avtorja: Tanja Bovha, Jernej Ključevšek

Nakup

Prelistaj

Jps! je jezikovni priročnik za učenje slovenščine, namenjen tujim študentom v Sloveniji. Zasnovan je kot dopolnilno gradivo na začetnih tečajih slovenščine, ki poleg najbolj vsakdanjega slovenskega besedišča ponuja tudi specifično studentsko besedišče. Dodane so vaje, igre, križanke za popestritev in ponovitev besedišča in sporazumevalnih vzorcev, na koncu pa je tudi slovar z besediščem iz priročnika, razširjen z izborom uporabnih fraz, oznak, številk, glagolov itn.