A, B, C … 1, 2, 3, GREMO

A, B, C … GREMO 
Učbenik za začetnike na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (A1)

Avtorice: Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik A, B, C … gremo je namenjen odraslim začetnikom, ki se želijo na krajših tečajih z učiteljem naučiti slovenščino za osnovno vsakdanje sporazumevanje. Predvidena stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo dosegli ob obravnavi učbenika, je primerljiva z ravnjo A1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Avtorice učbenika, Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina in Andreja Ponikvar, imajo dolgoletne izkušnje s poučevanjem tujih govorcev slovenščine tako v Sloveniji kot v tujini. Sodelovale so pri pripravi različnih gradiv za učenje slovenščine kot drugega oz. tujega jezika, med drugim so tudi soavtorice učbenikov za nadaljevalno stopnjo učenja slovenščine Gremo naprej in Naprej pa v slovenščini.


 Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance  ucbenik-gremo-naprej  ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

Priročnika za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo  prirocnik-gremo-naprej