Veronika Deseniška

Veronika Deseniška
stopnja 5  (za bralce najmanj na stopnji B1+)

Napisale: Polona Liberšar, Karin Marc, Sanja Pirc, Eva Šprager, Saša Vojtech Poklač

Nakup

Prelistaj

Posnetek je v pripravi

Zgodba o ljubezni med grofom Friderikom II. in Veroniko Deseniško je ena največjih ljubezenskih zgodb v slovenski zgodovini. On je bil sin vplivnega vladarja, ona pa podeželska plemkinja. Njuna ljubezen je bila tako močna, da je nič ni moglo ustaviti.
Spoznajte politične igre in ljubezenske odnose, ki so se dogajali v času grofov Celjskih in so vodili v konec te pomembne dinastije.

Ob besedilih so tudi naloge, s katerimi lahko preverite razumevanje zgodbe in ponovite besedišče.