Slovenska beseda v živo 3a

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a
ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 3a
Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (B2-C1); učbenik in delovni zvezek

Avtorice: Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar

Nakup – učbenik

Prelistaj – učbenik

Poslušaj

Nakup – delovni zvezek

Prelistaj – delovni zvezek

Učbeniški komplet Slovenska beseda v živo 3 za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika je namenjen odraslim udeležencem tečajev ali študentom slovenščine, ki želijo svoje znanje nadgraditi do ravni učinkovitosti (C1) ali celo višje. Obsega dva dela: učbenik in delovni zvezek Slovenska beseda v živo 3a in učbenik in delovni zvezek Slovenska beseda v živo 3b. Vsakemu delu sta priloženi dve zgoščenki z avdio in videoposnetki.

Gradivo sestavlja 10 enot, usklajenih s programom Slovenščina za tujce in smernicami, ki jih za to stopnjo podaja Splošni evropski jezikovni okvir. Tako v delu a prvi dve enoti obravnavata življenje posameznika v vsakdanjiku, v prostem času in v odnosu do drugih ljudi, naslednje tri pa ponujajo informacije o slovenski kulturi, zgodovini in družbeno-političnem življenju v Sloveniji in zunaj nje. Enote dela b so namenjene obravnavi socialne problematike, medijev, aktualnih tem v znanosti in jeziku, ki se pojavlja v poslovnih besedilih. Zadnja, deseta enota je ponavljalna in povzema obravnavane teme. Študente najprej spodbuja, naj razmislijo o svojih jezikovnih zmožnostih, nato pa predstavlja vrsto dejavnosti, ob katerih lahko preverijo, kaj so se naučili. Tako na koncu dela a in kot dela b je kratek pravopisni dodatek. Oba učbenika dopolnjujeta tudi delovna zvezka, v katerih je zbrana vrsta raznolikih vaj za utrjevanje obravnavanega besedišča ter slovničnih in sporazumevalnih vzorcev.


Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Priročniki za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2