Pot do izpita iz slovenščine

ucbenik-pod-do-izpita-iz-slovenscine

POT DO IZPITA IZ SLOVENŠČINE
Učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni

Avtorji: Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjan Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik Pot do izpita iz slovenščine je namenjen intenzivni pripravi na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni ter dopolnjuje obstoječe gradivo za pripravo na izpit (Zbirka testov na osnovni, srednji in visoki ravni). Številne izpitne naloge na dveh težavnostnih stopnjah omogočajo simulacijo izpitne situacije in so lahko v veliko pomoč pri samoučenju kot na organiziranih pripravah na izpit.

Učbenik je razdeljen na pet vsebinskih sklopov, namenjenih branju, poslušanju, slovnici, pisanju in govorjenju, ki so kot posamezni deli testa vključeni tudi v izpite. Temu je dodan še sklop utrjevanja slovnice, namenjen slovničnim strukturam, ki so se na podlagi analize testov izkazale za problematične za največ kandidatov.

Posamezni sklopi vključujejo izpitne naloge različnih tipov z besedili, ki pokrivajo osem tematskih področij, ki so predvidena tudi v izobraževalnem programu Slovenščina za tujce in vključena v izpit iz znanja slovenščine. Na koncu učbenika so rešitve nalog, dodani pa so tudi prepisi govorjenih besedil.


Od študijskega leta 2015/2016 so izpiti iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika zasnovani na tristopenjskem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Primeri izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika po novem programu (tj. izpitov na osnovni ravni, višji ravni in ravni odličnosti) so na voljo na spletni strani https://centerslo.si/izpiti