Slovenska beseda v živo 1b: delovni zvezek – posnetki

1. enota

 2. enota

 3. enota

 4. enota

 5. enota

 6. enota

 7. enota

 8. enota

 9. enota