Priročnik za učitelje Slovenska beseda v živo 2

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 2
Priročnik za učitelje

Avtorice: Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba

Nakup

Prenesi PDF

Priročnik za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo 2 je nastal kot dopolnjujoči del učbeniškega kompleta s tem naslovom. V njem so zbrana pojasnila k posameznim delom učbenika in predlogi za obravnavo učnega gradiva v razredu.

V priročniku je zbranih mnogo zamisli, kako učinkovito uporabljati učbenik in ga nadgrajevati, prav tako so obsežne in natančne razlage slovničnih strani. Priročnik dosledno in po vrsti sledi gradivu iz učbenika, za lažjo orientacijo so ob opisih dejavnosti navedene številke strani učbenika, na katere se razlaga nanaša. Prav tako so v pomoč kazalke, ki usmerjajo na smiselne povezave med besedili, rubriko Besedni zaklad, slovnico in vaje v delovnem zvezku.


Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek  

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Priročnika za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje