GREMO NAPREJ

ucbenik-gremo-naprej

GREMO NAPREJ
Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (A2)

Avtorice: Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik z zgoščenko Gremo naprej je namenjen tujim govorcem slovenščine na nižji nadaljevalni stopnji, ki se želijo naučiti slovensko za vsakdanje sporazumevanje v Sloveniji. Predviden je za delo z učiteljem, predvsem v skupini študentov, ki so se slovenščino učili po učbeniku A, B, C … 1, 2, 3, gremo ali katerem drugem gradivu za začetnike. Uporabljali pa ga bodo lahko tudi tisti, ki so se osnovnih sporazumevalnih vzorcev in slovničnih struktur naučili sami. Stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo dosegli ob obravnavi učbenika, je primerljiva z ravnjo A2 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.


Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance   ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

Priročnika za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo  prirocnik-gremo-naprej