Čas za slovenščino 2

 

ČAS ZA SLOVENŠČINO 2
Učbenik/Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike;

Avtorji: Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Katja Kralj

Nakup – učbenik

Prelistaj – učbenik

Poslušaj – učbenik

Nakup – delovni zvezek

Prelistaj – delovni zvezek

Učbeniški komplet Čas za slovenščino 2 je namenjen mladostnikom od dvanajstega leta starosti, ki so v učenju slovenščine začetniki, vendar se že znajo sporazumevati v slovenščini na stopnji A1. Sestavljajo ga učbenik, delovni zvezek in zgoščenka.

Vsebine v učbeniku in delovnem zvezku so zajete predvsem iz vsakodnevnega življenja mladostnikov, predstavljena pa je tudi slovenska stvarnost.  V petih obsežnih enotah, ki vsebujejo več podtem, se učeči se naučijo predstaviti sebe in svojo družino, sorodnike in prijatelje, svoje šolanje, prostočasne dejavnosti in ključne dogodke v življenju, svoj dom in kraj bivanja, se sporazumeti v tipičnih situacijah (kot so npr. nakupovanje, naročanje hrane, obisk pri zdravniku), preprosto izraziti svoje želje, interese, mnenje, strinjanje ali nestrinjanje, dati nasvet, povabiti in povabilo sprejeti, se opravičiti in opravičilo sprejeti, pripovedovati o tem, kakšno je njihovo ožje in širše okolje, katere obveznosti imajo doma in v šoli, katere težave imajo, ter o vsem tem preprosto povprašati druge oz. o tem napisati preprosta besedila.

Gradivo je namenjeno za delo v razredu, in sicer za 80 ur pouka s slovanskimi govorci in za okoli 180 ur z govorci  zelo oddaljenih jezikov.

Stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo učenci dosegli po predelanem gradivu, je po Skupnem evropskem jezikovnem okviru primerljiva z ravnjo A2.


Poglej tudi: