Naprej pa v slovenščini

ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

NAPREJ PA V SLOVENŠČINI
Učbenik za nadaljevalce na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (B1)

Avtorice: Polona Liberšar, Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik z zgoščenko Naprej pa v slovenščini je namenjen učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika na nadaljevalni stopnji. Primeren je za tuje govorce slovenščine, ki so se slovenščino že učili in katerih vstopna raven znanja je primerljiva z ravnjo A2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Učbenik naj bi uporabnike pripeljal do ravni B1 na lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, kar pomeni, da naj bi bili sposobni samostojne in ustrezne jezikovne rabe v večini sporazumevalnih situacij, ki se pogosto pojavljajo v slovensko govorečem okolju. Učbenik je namenjen delu z učiteljem, predvidoma v skupini, na krajših, približno 80 ur dolgih tečajih. Vsebinsko nadgrajuje in dopolnjuje učbenika A, B, C … 1, 2, 3, gremo in Gremo naprej.

Avtorsko ekipo sestavljajo Polona Liberšar, Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina in Andreja Ponikvar. Vse imajo dolgoletne izkušnje s poučevanjem tujih govorcev slovenščine tako v Sloveniji kot v tujini in so sodelovale pri pripravi različnih gradiv za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika.


Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance   ucbenik-gremo-naprej

Priročnika za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo  prirocnik-gremo-naprej