S slovenščino nimam težav – posnetki

1. enota

2. enota

3. enota

4. enota

 5. enota

 6. enota

 7. enota

 8. enota 

 9. enota