Priročnik za učitelje Slovenska beseda v živo 1b

Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 1b
Priročnik za učitelje

Avtorici: Andreja Markovič, Mojca Stritar Kučuk

Prenesi PDF


Vsebina

Uvod in Pristopi k posameznim delom enote Prenesi PDF

Delo s posameznimi enotami in Dodatni projekti Prenesi PDF

Seznam besed Prenesi PDF

Ponovitvene enote in samoevalvacija Prenesi PDF

Rešitve nalog iz učbenika Prenesi PDF

Gradivo za fotokopiranje Prenesi PDF


Priročnik je namenjen učiteljem, ki izvajajo pouk z učbenikom Slovenska beseda v živo 1b. V njem so koristni nasveti tako za učitelje začetnike kot tudi za izkušenejše lektorje. Dragocena dopolnitev priročnika in učbenika so ponovitvene enote in gradivo za fotokopiranje.


 

Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek  

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Priročnika za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2