Slika jezika

slika_jezika_wide

fotke za sliko jezika

SLIKA JEZIKA
Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Avtorji: Mihaela Knez, Matej Klemen, Damjana Kern, Tjaša Alič, Katja Kralj, Andreja Markovič, Staša Pisek, Mojca Stritar

Nakup

Slikovno gradivo Slika jezika je didaktični pripomoček v obliki kartic, ki omogoča sproščeno učenje besedišča in jezikovnih vzorcev pri pouku slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Obsega 1882 besednih in slikovnih kartic, ki so razporejene v 18 sklopov. Posamezen sklop zajema poimenovanja osnovnih pojmov izbranega tematskega področja. Karticam je priložen priročnik, ki predstavlja nekaj predlogov za dejavnosti oz. igre s karticami.

Slikovno gradivo je namenjeno za delo v razredu, kjer dejavnosti moderira učitelj, učeči se pa imajo pri tem dejavno vlogo. Uporabno je še zlasti takrat, kadar učitelj in učeči se nimata stičnega jezika. Tako realnost, prikazana na slikovnih karticah, omogoči oz. olajša začetno usvajanje jezika. Kartice pa so dobrodošla pomoč pri vseh učencih začetnikih, saj dejavnosti z njimi dinamično dopolnjujejo pouk in ponujajo veliko možnosti za usvajanje in utrjevanje že usvojenega jezikovnega znanja.

Učenje s sličicami lahko poskusite tudi z igricami na naši spletni strani (trenutno v prenovi).