SLOVENŠČINA 1+, Besedila in besedišče za južnoslovanske govorce slovenščine kot drugega jezika 1.2

SLOVENŠČINA 1+
Besedila in besedišče za južnoslovanske govorce slovenščine kot drugega jezika 1.2

Avtorice: Mojca Stritar Kučuk, Staša Pisek in Helena Šter

Nakup

Prelistaj

Gradivo Besedila in besedišče za južnoslovanske govorce slovenščine kot drugega jezika 1.2 je del učnega kompleta Slovenščina 1+. Namenjeno je mednarodnim študentom, ki se v prvem letu študija na Univerzi v Ljubljani v okviru modula Leto plus udeležujejo dveh semestrov lektorata slovenščine kot tujega jezika. V gradivu je zajetih sedem osnovnih tem, s katerimi se srečujejo južnoslovanski govorci na začetni stopnji učenja. Vsaka enota je sestavljena iz dejavnosti za usvajanje besedišča in sporazumevalnih vzorcev ter nekaj kratkih besedil za bralno razumevanje. Pomemben element so naloge za pisno in ustno sporazumevanje.

Na koncu večine enot so naloge za fonetiko in nekaj sociokulturnih informacij za boljše poznavanje okolja, v katerem študenti živijo in študirajo.

Gradivo je zasnovano za delo z učiteljem, do neke mere pa ga je mogoče uporabljati tudi samostojno, saj so na koncu tudi rešitve. Ustreza učenju slovenščine v enem semestru oz. 45–60 kontaktnim uram, dva zvezka z vajami za besedišče, Besedila in besedišče 1.1 in Besedila in besedišče 1.2, skupaj s slovničnimi vajami Slovenščina 1+: Slovnične tabele in vaje tvorijo učni komplet Slovenščina 1+.

    


Poglej tudi: