Slovenska beseda v živo 2

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2
ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 2
Učbenik/Delovni zvezek za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (B1)

Avtorice: Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez, Nina Šoba

Nakup – učbenik

Prelistaj – učbenik

Poslušaj

Nakup – delovni zvezek

Prelistaj – delovni zvezek

Učbenik Slovenska beseda v živo 2 za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega in tujega jezika je nastal kot nadaljevanje istoimenskega učbenika za začetni tečaj slovenščine kot drugega in tujega jezika. Gradivo predvideva 200 do 240 ur pouka, po potrebi tudi več. Ni namenjeno samostojnemu učenju, ampak se program učbenika izvaja z lektorjem. Učbeniku je priložen CD s posnetki najrazličnejših besedil iz učbenika. Dodatne vaje, namenjene utrjevanju in usvajanju tako slovnice kot besedišča, so zbrane v delovnem zvezku.

Cilj učbenika Slovenska beseda v živo 2 je doseganje ravni B1 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Uporabnikom na komunikativen način ponuja besede in vzorce za vsakodnevno sporazumevanje. Z učenjem lahko nadaljujejo po učbenikih Slovenska beseda v živo 3a (B2-C1) in Slovenska beseda v živo 3b (C1).


Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

Priročniki za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2