Slovenska beseda v živo 3b

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b
ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3b-delovni-zvezek

SLOVENSKA BESEDA V ŽIVO 3b
Učbenik/delovni zvezek za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika (C1)

Avtorice: Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar

Nakup – učbenik

Prelistaj – učbenik

Poslušaj

Nakup – delovni zvezek

Prelistaj – delovni zvezek

Učbeniški komplet Slovenska beseda v živo 3 za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen odraslim udeležencem tečajev ali študentom slovenščine, ki želijo svoje znanje nadgraditi do ravni učinkovitosti (C1) ali celo višje. Obsega dva dela: učbenik in delovni zvezek Slovenska beseda v živo 3a in učbenik in delovni zvezek Slovenska beseda v živo 3b. Vsakemu delu sta priloženi dve zgoščenki z avdio in videoposnetki.

Gradivo sestavlja 10 enot, usklajenih s programom Slovenščina za tujce in smernicami, ki jih za to stopnjo podaja Splošni evropski jezikovni okvir. Tako v delu a prvi dve enoti obravnavata življenje posameznika v vsakdanjiku, v prostem času in v odnosu do drugih ljudi, naslednje tri pa ponujajo informacije o slovenski kulturi, zgodovini in družbeno-političnem življenju v Sloveniji in zunaj nje. Enote dela b so namenjene obravnavi socialne problematike, medijev, aktualnih tem v znanosti in jeziku, ki se pojavlja v poslovnih besedilih. Zadnja, deseta enota je ponavljalna in povzema obravnavane teme. Študente najprej spodbuja, naj razmislijo o svojih jezikovnih zmožnostih, nato pa predstavlja vrsto dejavnosti, ob katerih lahko preverijo, kaj so se naučili. Tako na koncu dela a in kot dela b je kratek pravopisni dodatek. Oba učbenika dopolnjujeta tudi delovna zvezka, v katerih je zbrana vrsta raznolikih vaj za utrjevanje obravnavanega besedišča ter slovničnih in sporazumevalnih vzorcev.


Poglej tudi:

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1a-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-1b-delovni-zvezek

ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-2-delovni-zvezek  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a  ucbenik-slovenska-beseda-v-zivo-3a-delovni-zvezek 

Priročniki za učitelje:

prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-1a  Slovenska beseda v živo 1b - Priročnik za učitelje  prirocnik-slovenska-beseda-v-zivo-2