Svetovni dnevi slovenske literature

Almanah Svetovni dnevi slovenske literature, ki je spremljal projekt, je izšel v začetku novembra 2006. Je dvojezičen, v slovenščini in angleščini, sestavljen iz treh delov: splošnega, predstavitvenega in prevajalskega.

Splošni del posreduje bistvene informacije o sodobni slovenski literaturi od 1990 do danes, razdeljeni po zvrsteh (sestavljajo ga poglavja Sodobna slovenska poezija, Sodobna slovenska proza, Sodobna slovenska dramatika, Sodobna slovenska literatura in elektronski viri), predstavitveni predstavitve avtorjev in njihovih literarnih del, prevajalski pa je zbir vseh prevodov, ki so jih opravili študentje slovenisti s svojimi učitelji. Tretji, torej prevajalski del, je bil vstavljen v almanah kot gradivo, ki se je prilagajalo posameznemu lektoratu.

Splošni del je razdeljen na zgoščene prikaze sodobne slovenske poezije, proze in dramatike, posreduje pa tudi informacije o elektronskih virih, pomembnih za vedenje o slovenski literaturi. Predstavitveni del, ki predstavlja vse izbrane avtorje in njihovo literaturo v projektu, so po enotnem obrazcu izdelali lektorji, v sodelovanju z avtorjem, saj se je predstavitev osredotočila na avtorjevo delovanje v zadnjih 15 letih (1990–2005), zajema pa naslednje prvine: fotografijo avtorja, najnovejše biografske podatke, poetiko oz. tipične značilnosti avtorjeve literature, povezave med avtorjevimi besedili, vključitev avtorja v širši kontekst ter citat oz. zanimivo misel pisatelja, večinoma pa tudi navedbo dela, iz katerega so študentje prevajali odlomke.

Almanah Svetovni dnevi slovenske literature ni samo spremljevalec velikega projekta, temveč je zasnovan širše: s svežimi informacijami o najnovejši slovenski literaturi je pregledni vir sodobnega slovenskega ustvarjanja širši publiki doma in v tujini. Almanahu na pot še želja, da bi (tako kot celoten projekt) izzvenel v duhu Kosovelove poslanice umetnosti in pomagal bralcem »potopiti se v globine elementarnega, resničnega življenja« in se tako »napojiti s fluidom življenjskega«.

Doc. dr. Alojzija Zupan Sosič in mag. Mojca Nidorfer Šiškovič


Almanah – PDF in JPG datoteke

PDF DATOTEKE


JPG DATOTEKE
(za večje slike, primerne za tisk, kliknite na sliko)

Naslovnica

almanah-naslovnica

Mapa

almanah-mapa

Plakat

almanah-plakat