Belgija/Belgique/Belgium


Bruselj

Université Libre de Bruxelles
Université Libre de Bruxelles
Faculté de Lettres, Traduction et Communication
Département de Langues et Lettres
Langues et lettres modernes, orientation slaves
Avenue F. D. Roosevelt 50
BE-1050 Bruxelles
http://dll.ulb.ac.be/presentation-de-la-filiere/

Kontakt:
Ivana Petric Lasnik
[email protected]
[email protected]

Izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje. Slovenščino lahko izberejo zunanji slušatelji in študenti smeri “Langues et littératures modernes” v programu Master 1 (MA1) in Master 2 (MA2). V MA1 sta na voljo tečaj Langue slovène 1 (5 ECTS) in predavanje Littérature slovène 1 (5 ECTS), v MA2 pa tečaj Langue slovène 2 (5 ECTS) in predavanje Littérature slovène 2 (5 ECTS). Slovenščino lahko izberejo zunanji slušatelji in študenti vseh drugih študijskih smeri (razen smeri “Langues et littératures modernes”) v programu Bachelier 2 (BA2) in Bachelier 3 (BA3). v BA2 je na voljo tečaj Slovéne 1 (5 ECTS), v BA3 pa tečaj Slovéne 2 (5 ECTS).


Gent

Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Talen en Culturen, Oost-Europese Talen en Culturen
Blandijnberg 2
BE-9000 Gent
http://www.slavistiek.ugent.be

Kontakt:
Ivana Petric Lasnik
[email protected]
[email protected]

Slovenščina je eden od obveznih izbirnih jezikov za študente katedre za vzhodnoevropske jezike in kulture. Sloveens I (10 ECTS) lahko študenti izberejo v drugem semestru prvega letnika diplomskega študija (BA1) in nadaljujejo s predmeti Sloveens II–Sloveens IV (vsak 6 ECTS) do zadnjega letnika diplomskega študija. Na magistrski ravni sta na voljo predmeta Sloveens V in Sloveens VI (5 ECTS), ki sta samostojna podiplomska predmeta in/ali obvezna izbirna predmeta v okviru podiplomskega študija za študente katedre za vzhodnoevropske jezike in kulture. Lektorske vaje lahko obiskujejo tudi vsi študenti Univerze v Gentu v okviru svoje proste izbire in zunanji slušatelji.