Severna Makedonija/North Macedonia


Skopje

Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”
Filološki fakultet “Blaže Koneski”
Katedra za makedonski jazik i južnoslovenski jazici
Bul. “Krste Misirkov” b.b.
MK-1000 Skopje
http://www.ukim.edu.mk

Kontakt:
red. prof. dr. Lidija Arizankovska
[email protected]

Diplomski študij slovenščine kot glavni/prvi študij, diplomski študij slovenščine kot drugi študij, izbirni predmet kot tuji jezik, obvezni oziroma izbirni predmet pri študiju makedonskega jezika in južnoslovanskih jezikov ter makedonske književnosti in južnoslovanskih književnosti.