Slovaška/Slovenská republika/Slovakia


Bratislava

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta
Katedra slovanských filológií
Gondova 2 SK-811 02 Bratislava
http://www.fphil.uniba.sk

Kontakt:
dr. Saša Vojtech Poklač
[email protected]
[email protected]

V okviru študijskega programa Srednjeevropske študije, ki na diplomski stopnji poteka v angleškem jeziku, je predmet Slovenski jezik in realije 1–5 obvezni izbirni predmet (5 ECTS). Obvezni izbirni predmet je tudi predmet Konverzacija v slovenskem jeziku (4 ETCS). V študijskem letu 2015/2016 se je začel izvajati magistrski joint degree program Srednjeevropske študije, v okviru katerega je slovenski jezik jezikovna specializacija. Za študente tega programa so predmeti Jezik A v praksi 1–4 (6 ETCS), Jezik B v praksi 1–4 (4 ETCS) in Slovenska literatura 1–2 (3 ETCS) obvezni predmet, za študente vseh študijskih smeri Univerze Komenskega pa kot izbirni predmet. Predmet Slovenski jezik 1-4 (3 ETCS) je obvezni izbirni predmet za študente programa Prevajalstvo in tolmačenje (slovaški jezik in kultura v kombinaciji z drugimi jeziki). Za ostale študente je predmet (obvezni) izbirni predmet. V ponudbi so tudi predmeti Dejstva o Sloveniji (3 ETCS), Slovenski film (3 ETCS) ter Poglavja iz slovenske kulture (4 ETCS), ki so (obvezni) izbirni predmeti za študente vseh študijskih smeri Univerze Komenskega v Bratislavi. Možnost učenja slovenščine tudi za zunanje slušatelje.