Portugalska/Portugal


Lizbona

Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras Departamento de Linguística Geral e Românica
Alameda da Universidade
PT-1600-214 Lisboa
http://www.fl.ul.pt

Kontakt:
mag. Mateja Rozman
[email protected]

Slovenski jezik in kultura je obvezni izbirni predmet za študente jezikoslovja in slavistike ter izbirni tečaj za začetnike – študente jezikovnih in drugih študijskih smeri ter podiplomske študente. Večerni tečaji so namenjeni tudi zunanjim slušateljem. Uvod v slovensko literaturo je obvezni modul pri predmetu Uvod v slovanske literature.