Španija/España/Spain


Granada

Universidad de Granada
Facultad de Filosofía y Letras
Sección Departamental de Filología Eslava
Campus de la Cartuja S/N
18071 Granada
http://www.ugr.eshttp://graecaslavica.ugr.es/pages/eslavo/docencia

Facultad de Traducción e Interpretación de Granada
Calle Puentezuelas, 55
18002 Granada
https://fti.ugr.es/

Kontakt:
Ana Fras
[email protected]
[email protected] 

Neobvezni izbirni predmet za študente vseh študijskih smeri, za podiplomske študente in zunanje slušatelje na štirih stopnjah (Esloveno I, II, III in IV), ki jih izbirajo semestrsko. Štiri ure tedensko in 6 kreditnih točk na semester (12 ECTS letno).