Italija/Italia/Italy


Neapelj

Università degli studi di Napoli »L’Orientale«
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi dell’Europa orientale
Via Duomo, 219
IT-80138 Napoli
http://www.iuo.it/dipeo

Kontakt:
dr. Maria Bidovec
[email protected]

Diplomski študij slovenščine (3 + 2), izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.


Padova

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
Via E. Vendramini, 13
IT-35 137 Padova
https://www.disll.unipd.it/

Kontakt:
Polona Liberšar
[email protected]

Slovenščino je mogoče študirati kot glavni diplomski predmet (3 + 2) in s tega področja tudi diplomirati oziroma pripraviti diplomsko nalogo v slovenščini, lahko pa se jo študira tudi kot drugi ali tretji jezik. Slovenščino se lahko vpisuje tudi kot dopolnilni ali izbirni predmet z različnim številom kreditov, mogoče pa jo je študirati tudi kot enega tujih jezikov na nefiloloških smereh. Študij je namenjen študentom z različnim predznanjem ter zunanjim slušateljem. Pri študiju slovenščine se študenti spoznavajo s slovensko književnostjo, zgodovino in kulturo, zgodovino jezika ter dialektologijo, praktično pa s prevajanjem različnih vrst besedil. Za posamezne izpite je predvidenih od 6 do 12 kreditnih točk, kar je odvisno od programa, ki si ga izbere študent.


Rim

Università di Roma “Sapienza”
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Sezione di SSEUCO:
Studi Slavi e dell’Europa Centro Orientale
Marco Polo (Ex-Poste) – Circonvallazione Tiburtina, 4
IT-00 185 Roma
Tel. 0039 06 499 172 50
http://w3.uniroma1.it/sseuco

Kontakt:
Sanja Pirc
[email protected]

Diplomski študij in obvezni ali izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.


Trst

Università di Trieste

1. Dipartimento di Studi Umanistici
Androna Campo Marzio, 10
IT-34124 Trieste
http://disu.units.it

Kontakt:
mag. Rada Lečič
[email protected]

Slovenščino je mogoče študirati kot glavni diplomski predmet tako na dodiplomski kot na podiplomski stopnji (3 + 2) ali pa kot izbirni predmet. Študent smeri Tujih jezikov in književnosti, ki vpiše slovenščino kot prvi ali drugi jezik in književnost v svoj študijski program, zbere skupno 45 kreditnih točk (KT) iz slovenskega jezika in književnosti na prvi stopnji in nadaljnjih 36 ali 18 KT na drugi stopnji.


Trst

2. Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione
Via Fabio Filzi, 14
IT-34 132 Trieste/Trst
http://www.sslmit.units.it

Kontakt:
dr. Karin Marc
[email protected]
[email protected]

Diplomski študij slovenščine kot 2. ali 3. jezika, izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje. Možen je tudi vpis na specializacijo. Za izpite so predvidene kreditne točke, odvisno od programa, ki si ga študent izbere.


Videm

Università degli Studi di Udine
Facoltá di Lingue e Letterature Straniere
Lingua e Letteratura Slovena, DIEO
Zanon, 6
IT-33 100 Udine
http://www.uniud.it

Kontakt:
Martina Kafol
[email protected]

dr. Roberto Dapit
[email protected]

Diplomski študij slovenščine 3 leta ali skupaj s študijem specializacije 5 let. Študent lahko opravi tudi diplomsko nalogo v slovenščini. Slovenščino lahko študenti študirajo kot 1., 2. ali 3. jezik, kot izbirni predmet jo lahko izberejo študenti drugih slovanskih jezikov ali študijskih smeri, podiplomski študenti ali zunanji slušatelji. Število kreditnih točk je odvisno od tipa študija.