ZDA/USA


Cleveland

Cleveland State University
Faculty of Liberal Arts and Social Sciences
Department of Modern Languages
Rhodes Tower 1654a
2121 Euclid Avenue
US-Cleveland, Ohio 44115
http://www.csuohio.edu

Kontakt:
dr. Luka Zibelnik
[email protected]
[email protected]

Izbirni tečaji za začetnike in izpopolnjevalce; za študente modernih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje. Tečaji slovenščine na daljavo http://onlineslovenian.com/.


Lawrence

University of Kansas
Department of Slavic Languages and Literatures
1445 Jayhawk Blvd, Rm. 2130
US-Lawrence, KS 66045-7594
http://www2.ku.edu/~slavic

Kontakt:
Marta Pirnat Greenberg
[email protected]

Izbirni tečaji: slovenščina kot drugi ali tretji slovanski jezik za študente s dobrim predznanjem vsaj enega slovanskega jezika in podiplomske študente, ki imajo raziskovalne načrte na slovenističnem področju, npr. v slovenski zgodovini, politologiji, jezikoslovju. Študenti lahko vpišejo 1–6 ur lektorata in delajo z lektorjem po individualnem programu, ki je prilagojen njihovim potrebam, ciljem in predhodnemu znanju.


Seattle

University of Washington
Department of Slavic Languages and Literatures
Box 353580
US-Seattle, WA 98195-3580
http://www.depts.washington.edu/slavweb

Kontakt:
dr. Michael Biggins
[email protected]

Enoletni tečaji za začetnike in nadaljevalce, ki so se že učili kak drug slovanski jezik ali nemščino. Osnovni namen tečajev je pospeševanje raziskovalnih sposobnosti zlasti podiplomskih študentov, ki jih poleg glavne stroke zanima tudi slovenski jezik, literatura, kultura in zgodovina, odprti pa so tudi za zunanje poslušalce, še posebej otroke slovenskih emigrantov.

________________________________________________________________________

Stanford

Stanford University
Stanford School of Humanities and Sciences
Building 1, Main Quad
450 Serra Mall
Stanford, CA 94305-2070
https://explorecourses.stanford.eduSPECLANG

Kontakt:
Maria J. Rode
[email protected]

Enoletni tečaj za začetnike in nadaljevalce, vpis možen v jesenskem, zimskem in pomladnem trimestru. Namenjen je študentom modernih jezikov in drugih študijskih smeri ter podiplomskim študentom, da si pridobijo znanje jezika, med drugim tudi za raziskovalne in študijske namene.