Srbija/Serbia


Beograd

Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Katedra za opštu lingvistiku
Studentski trg 3
SR-11 000 Beograd
http://www.fil.bg.ac.rs

Kontakt:
Boštjan Božič
[email protected]

Prof. dr. Maja Đukanović
[email protected]

Vzporedni štiriletni dodiplomski študij slovenistike za študente splošnega jezikoslovja in nekaterih drugih smeri Filološke fakultete. Izbirna predmeta Sodobni slovenski jezik (lektorske vaje) in Uvod v slovensko kulturo za vse študente Filološke fakultete. Enoletni izbirni predmet Slovenski jezik za študente srbskega jezika in književnosti.


Novi Sad

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Dr Zorana Đinđića 2
SR-21 000 Novi Sad
http://www.ff.ns.ac.rs

Kontakt:
Aleksandra Colič Jovanović
[email protected]

Prof. dr. Željko Marković
[email protected]

Izbirni predmet za študente Skupine za srbski jezik in književnost (v 2. in 3. semestru po 4 ure tedensko, po 4 ECTS).