Velika Britanija/United Kingdom


London

University College London
School of Slavonic and East European Studies
16 Taviton Street
UK-London WC1H OBW

https://www.ucl.ac.uk/; https://www.ucl.ac.uk/ssees/

https://www.ucl.ac.uk/ssees/languages-ssees/slovene

Kontakt:
Maja Rančigaj Beneš
[email protected]
[email protected]

Izbirni jezikovni predmet Slovene A off-track language module in izbirni vsebinski predmet Between the Alps and the Adriatic: Modern Slovene Culture and Literature na dodiplomski študijski stopnji (BA) ter izbirna jezikovna predmeta New Language: Slovene in Intermediate Language: Slovene na podiplomski študijski stopnji (MA).

Večerni tečaji slovenščine na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni. Tečaji so odprti tudi za zunanje slušatelje.


Nottingham

University of Nottingham
School of Cultures, Languages and Area Studies
The Language Centre
University Park
UK-Nottingham NG7 2RD
http://www.nottingham.ac.uk https://www.nottingham.ac.uk/clas/

https://www.nottingham.ac.uk/language-centre/