Avstrija/Österreich/Austria


Dunaj

Universität Wien
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Institut für Slawistik
Spitalgasse 2–4, AAKH Hof 3
AT-1090 Wien
http://slawistik.univie.ac.at
http://gruppe.wst.univie.ac.at/jenko

Kontakt:
dr. Elizabeta Jenko
[email protected]

Jernej Ključevšek
[email protected]

Iztekajoči se diplomski študij slovenščine, novi študij bakalavreata (BA) in magistrski študij (MA) ter pedagoški študij slovenščine, izbirni tečaj za študente drugih študijev.


Gradec

Karl-Franzens-Universität Graz
Geisteswissenschaftliche Fakultät
Institut für Slawistik,
Institut für theoretische und angewandte
Translationswissenschaft
Merangasse 70
AT-8010 Graz
http://www.kfunigraz.ac.at

Kontakt:
mag. Laura Fekonja Fonteyn
[email protected]

Diplomski študij slovenščine (tudi pedagoška smer) na Inštitutu za slavistiko in na Inštitutu za teoretično in uporabno prevodoslovje (kot materni ali drugi tuji jezik), izbirni predmet za študente drugih študijskih smeri. Od jeseni 2008 potekajo študijski programi po bolonjskem sistemu (3 + 2), in sicer na prevajalstvu BA Transkulturna komunikacija, BA Nemščina in transkulturna komunikacija, MA Prevajanje, MA Tolmačenje in MA Transkulturna strokovna komunikacija (slovenščino lahko študenti pri vseh programih izberejo kot materinščino ali tuji jezik), na slavistiki pa BA Slovenščina in MA Slovenščina ter prenovljeni diplomski študij slovenščine na pedagoški smeri (10-semestrski). Na slavistiki je mogoče vpisati še doktorski študij slovenščine (oz. filozofije s poudarkom na slovenskem jeziku, literaturi, didaktiki ali kulturi). Na prevajalstvu od jeseni 2011 potekata tudi skupna drugostopenjska študijska programa (t. i. joint degree) prevajanja in tolmačenja, v katera se lahko vpišejo študenti v Gradcu in Ljubljani.


Celovec

Alpen-Adria Universität Klagenfurt
Fakultät für Kulturwissenschaften
Institut für Slawistik
Universitätsstrasse 67–69
AT-9020 Klagenfurt/Celovec
http://www.aau.at

Kontakt:
dr. Tatjana Vučajnk
[email protected]

dr. Nataša Hribar
[email protected]

Diplomski in podiplomski ter pedagoški študij slovenščine, izbirna tečaja za ekonomiste in kulturologe, izbirni tečaji za študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.