Madžarska/Magyarország/Hungary


Budimpešta

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szláv Filológiai Tanszék
Muzeum körút 4/D
HU-1088 Budapest
https://szlav.elte.hu/content/szloven-szak.t.2190?m=1170

Kontakt:
dr. Mladen Pavičić
[email protected]

Diplomski študij slovenščine (3 + 2), izbirni tečaji za začetnike, nadaljevalce in izpopolnjevalce, študente slovanskih jezikov in drugih študijskih smeri.


Sombotel

Berzsenyi Dániel College
Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
Szláv Filológiai Tanszékcsoport
Károlyi Gáspár tér 4
HU-9700 Szombathely
https://sek.elte.hu/szlavisztika

Kontakt:
Mojca Jesenovec
[email protected]

Diplomski (3 + 2) in pedagoški študij slovenščine na Oddelku za slavistiko, izbirni tečaji za študente drugih diplomskih študijev, izbirni tečaji za študente slovanskih jezikov.