Poljska/Polska/Poland


Gdansk

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczno-Historyczny
Katedra Slawistyki
Ul. Wita Stwosza 55
PL-80-952 Gdánsk
http://www.fh.ug.gda.pl
http://www.czar-slowenii.pl

Kontakt:
dr. Maša Guštin
[email protected]

Obvezni izbirni lektorat za študente južnoslovanskih jezikov (srbskega in hrvaškega jezika).


Katovice

Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Słowiańskiej
Ul. Grota Roweckiego 5
PL-41-205 Sosnowiec
http://www.slaw.us.edu.pl

Kontakt:
Tina Jugović
[email protected]

Diplomski in podiplomski študij slovenščine, (obvezni) izbirni predmet za študente drugih jezikov inštituta in drugih študijskih smeri na univerzi.


Krakov

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Słowiańskiej
Ul. Ingardena 3
PL-30-060 Kraków
http://www.filg.uj.edu.pl/ifs/

Kontakt:
mag. Bojana Todorović
[email protected]

Obvezni izbirni predmet na prvi in drugi stopnji študija slavistike ter izbirni predmet za študente drugih študijskih smeri.


Lodž

Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ
Ul. Pomorska 171/173
PL-90-236 Łódź
http://www.slavica.uni.lodz.pl

Kontakt:
Agata Glaz
[email protected] 

Diplomski študij slovenščine, obvezni izbirni predmet za študente slavistike, izbirni predmet za študente germanistike in drugih študijskih smeri ter za zunanje slušatelje.


Varšava

Uniwersytet Warszawski

Wydział Polonistyki
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
PL-00-927 Warszawa
http://www.slawistyka.uw.edu.pl

Kontakt:
dr. Jasmina Šuler Galos
[email protected]

Diplomski študij slovenščine, obvezni in izbirni predmet za študente slavistike in drugih študijskih smeri ter za zunanje slušatelje.