Ukrajina/Ukraina/Ukraine


Kijev

Kyjivskyj nacionalnyj universitet imeni Tarasa Ševčenka
Instytut filologiji
Kafedra slovjanskoji filologiji
Bulvar Tarasa Ševčenka, 14
UA-01601 Kyiv
Tel. 0038044 239 33 73
[email protected]

Kontakt:
Andreja Kalc
[email protected]

Diplomski študij slovenščine in slovenščina kot drugi ali tretji slovanski jezik za študente slavistike.


Lvov

Lvivskyj nacionalnyj universitet imeni Ivana Franka
Filologitcnyj fakultet
Kafedra slovjanskoji filologiji
Univerzitetska 1
UA-79000 Lviv
Tel. 00380322394770

Kontakt:
Primož Lubej
[email protected]

Diplomski študij slovenščine in obvezni predmet za študente ostalih slovanskih jezikov ter novinarstva.