Bosna in Hercegovina/Bosna i Hercegovina


Banjaluka

Univerzitet v Banja Luci
Filološki fakultet
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1
BIH-78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
www.flf.unibl.org

Kontakt:
doc. dr. Janja Vollmaier Lubej
[email protected]

Slovenščina je izbirni predmet za študente Filološke fakultete in fakultativni predmet za študente ostalih fakultet Univerze v Banjaluki.


Sarajevo

Univerzitet v Sarajevu
Filozofski fakultet
Franje Račkog 1
BIH-71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
http://www.ff.unsa.ba

Kontakt:
mag. Pavel Ocepek
[email protected]

Slovenski jezik (4 ECTS) (2P, 2S) – obvezni izbirni predmet za študente Oddelka za slovanske jezike in književnosti v MA (zimski semester).

Slovenski jezik (4 ECTS) (2P, 2S) – izbirni predmet za študente Filozofske fakultete drugih smeri v MA (zimski in letni semester).

Slovenski jezik za študente UNSA in druge zainteresirane študente Filozofske fakultete I. (2P, 2S) – fakultativni predmet (zimski in letni semester).

Slovenski jezik za študente UNSA in druge zainteresirane študente Filozofske fakultete II. (2P, 1S) – fakultativni predmet (zimski in letni semester).