Svetovni dnevi slovenskega jezika 2014

Od 1. do 5. decembra 2014 je na več kot 50 univerzah po svetu, kjer se izvajajo lektorati in študiji slovenščine, potekal obsežni kulturnopromocijski projekt Svetovni dnevi slovenskega jezika.

Na univerzah po svetu so se odvijali raznovrstni dogodki s ciljem tuji univerzitetni in širši javnosti predstaviti slovenski jezik. Organizirali so jih učitelji slovenščine na tujih univerzah s svojimi študenti, v sodelovanju z diplomatskimi predstavništvi Republike Slovenije po svetu.


DOGODKI NA LEKTORATIH SLOVENŠČINE PO SVETU

Prenesi PDF

Osrednji dogodek je bila predstavitev dvojezičnih knjižic Žepna slovenščina, ki so jih v preteklem študijskem letu na slovenistikah na tujih univerzah prevedli učitelji slovenščine s svojimi študenti in s pomočjo tujih uveljavljenih prevajalcev v kar 22 tujih jezikov, uredili in natisnili pa smo jih na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. V projektu je sodelovalo več kot 45 učiteljev slovenščine po svetu, 220 prevajalcev in 43 jezikovnih pregledovalcev.

Knjižice Žepna slovenščina na 130 straneh so natisnjene v naslednjih jezikih:

angleščina, argentinska španščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, litovščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina, španščina in ukrajinščina.

Namenjene so prvemu srečanju tujcev s slovenščino, Slovenijo in slovensko kulturo, vsebujejo uporabne teme in povezave. Vsebino smo pripravili sodelavci na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, osrednji slovenski ustanovi, ki celovito skrbi za razvoj in infrastrukturo področja slovenščine kot drugega in tujega jezika: poučevanje, preverjanje in potrjevanje znanja, raziskovanje, strokovno usposabljanje učiteljev in izpraševalcev ter svetovanje. Zato je knjižica pripravljena strokovno in didaktično ustrezno ter s kančkom humorja ob predstavljanju slovenskih jezikovnih in kulturnih značilnosti. Na koncu vsakega poglavja so Zanimivosti, ponekod dopolnjene tudi s primerjavami tujih jezikov in držav.

Gre za prvo tako domišljeno predstavitev slovenskega jezika v toliko raznovrstnih tujih jezikih, ki bo pripomogla k širši rabi slovenskega jezika ter prepoznavnosti Slovenije in njene kulture.


Plakati


Naslovnice in kazala vseh 22 knjižic