Hrvaška/Hrvatska/Croatia


Reka

Sveučilište u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Sveučilišna Avenija 4
HR-51 000 Rijeka
https://www.ffri.uniri.hr/

Kontakt:
dr. Klemen Lah
[email protected]

Obvezni izbirni predmet za študente hrvaškega jezika in književnosti ter južnoslovanskih filologij ter izbirni tečaj za študente drugih študijskih smeri Univerze na Reki.


Zadar

Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2
HR-23 000 Zadar
http://www.unizd.hr

Kontakt:
dr. Klemen Lah
[email protected]

dr. Kornelija Kuvač Levačić
[email protected]

Obvezni izbirni predmet za študente hrvaškega jezika in književnosti ter južnoslovanskih filologij ter izbirni tečaj za študente drugih študijskih smeri Univerze v Zadru. Poleg predmeta Slovenski jezik (5 ECTS) lahko študenti na Oddelku izberejo še dva predmeta iz slovenske književnosti – Hrvaško-slovenski literarni vplivi (5 ECTS) in Kratka zgodba v sodobni slovenski literaturi (5 ECTS); vsi trije predmeti so obvezni izbirni predmeti na Oddelku in izbirni predmeti za vse študente univerze.


Zagreb

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Ivana Lučića 3
HR-10 000 Zagreb
http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav

Kontakt:
Simona Gotal
[email protected]

Diplomski študij slovenščine (v povezavi s še enim južnoslovanskim jezikom na Oddelku za južnoslovanske jezike in književnosti ter s še eno študijsko smerjo na Filozofski fakulteti) in enoletni izbirni predmet za študente Filozofske fakultete. Za predmetnik in število kreditnih točk glej http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/studij/preddiplomski-studij/silabi-pd/katedra-za-slovenski-jezik-i-knjizevnost/