Štipendije


O štipendijah

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu podeljujejo za nekatere naše tečaje štipendije za kritje šolnin zamejcem in potomcem slovenskih zdomcev in izseljencev.

Pogoji za pridobitev štipendije:

 • slovensko poreklo
 • starost do 35 let

Pri dodelitvi štipendij bodo štipenditorji upoštevali priporočilo slovenske ustanove, v katero so včlanjeni kandidat ali njegovi starši v izseljenstvu, dokazilo o izvenšolskih dejavnostih v slovenskih ustanovah oz. priporočilo ene izmed krovnih slovenskih organizacij v zamejstvu. Dobrodošla so tudi priporočila učiteljev ali lektorjev slovenskega jezika v tujini ter diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije. Posamezna ustanova v tujini lahko za štipendijo predlaga največ dva kandidata. Pri dodeljevanju štipendij imajo prednost tisti kandidati, ki še nikoli niso prejeli štipendije za tečaje Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

POZOR: Štipendija krije izključno šolnino. Ostale stroške, tudi učbenik, krijejo štipendisti sami.


Prošnje za štipendijo

Za štipendijo zaprosite tako, da izpolnite PRIJAVNICO. Morebitna priporočila priložite prijavnici ali jih pošljite po e-pošti na [email protected]. Če izpolnite prijavnico za štipendijo, vam ni treba izpolniti še regularne prijavnice, namenjene samoplačnikom.

Štipendije so mogoče za naslednje tečaje:

Popoldanski tečaj slovenskega jezika na spletu, pomlad 2024

 • rok za prijavo: 1. februar 2024
 • štipendija krije samo šolnino, ne pa tudi bivanja

Jutranji tečaj slovenskega jezika na spletu, pomlad 2024

 • rok za prijavo: 1. februar 2024
 • štipendija krije samo šolnino, ne pa tudi bivanja

Poletna šola slovenskega jezika v Ljubljani in na spletu 2024

 • rok za prijavo: 15. maj 2024

Jesenska šola slovenskega jezika 2024

 • rok za prijavo: 15. maj 2024
 • štipendija krije samo šolnino, ne pa tudi bivanja

Zimska šola slovenskega jezika v živo in na spletu 2025

 • rok za prijavo: 31. avgust 2024
 • štipendija krije samo šolnino, ne pa tudi bivanja

Spomladanska šola slovenskega jezika 2025

 • rok za prijavo: 31. avgust 2024
 • štipendija krije samo šolnino, ne pa tudi bivanja