Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+ na spletu

Spletni tečaj je namenjen samo študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE), in so bili izbrani za Erasmus+ obdobje študija/prakse. Sofinancira ga Evropska unija. Tečaj je namenjen začetnikom.

Zadnji dan za prijavo je 15. december 2020.

25.1.–12. 2. 2021

Prijavi se

Trajanje

  • od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30 (po slovenskem času)
  • 4 šolske ure na dan, 60 ur

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učiteljica je z vami v živo, vsak dan po 4 šolske ure, in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Učiteljice uporabljajo različne metode dela. Tečaj obsega konverzacijo, fonetične vaje, slovnico, delo z besedili (branje, poslušanje) in pisanje.

Učno gradivo vam bomo poslali po navadni pošti, dobili ga boste pred začetkom tečaja.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

  • dobro internetno povezavo,
  • računalnik s kamero in mikrofonom
  • in miren prostor.

Cena: 100 EUR

Učno gradivo je vključeno v ceno tečaja.

  • Potrdila in spričevala

    Uspešno končan tečaj je ovrednoten s 3 evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS). Za pridobitev kreditnih točk je potrebna 80-odstotna udeležba na tečaju, torej lahko manjkate 2 dni, in pozitivna ocena na končnem testu.