Erasmus

Intenzivni tečaj slovenščine za študente Erasmus+

Tečaj je namenjen samo študentom, vpisanim na visokošolski zavod, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE), in so bili izbrani za Erasmus+ obdobje študija/prakse. Sofinancira ga Evropska unija. Tečaj je namenjen začetnikom.

 Zadnji dan za prijavo je 10. december 2023/19. avgust 2024.

22. 1.–9. 2. 2024
2.–20. 9. 2024

Prijavi se

Potek in trajanje

 • pred spomladanskim semestrom: 22. 1.–9. 2. 2024
 • pred jesenskim semestrom: 2.–20. 9. 2024
 • od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30
 • 4 šolske ure na dan, 60 ur

Kraj izvedbe tečaja:

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Cena: 110 EUR

Učno gradivo je vključeno v ceno tečaja.

 • Potrdila in spričevala

  Uspešno končan tečaj je ovrednoten s 3 evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS). Za pridobitev kreditnih točk je potrebna 87-odstotna udeležba na tečaju, torej lahko manjkate 2 dni.

 • Namestitev

  Za pomoč pri namestitvi v študentskih domovih kontaktirajte Službo za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani, rok za prijavo je 15. maj (zimski semester, celo leto) oziroma 15. november (letni semester).

  Helena Deršek Štuhec
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana
  T: +386 1 2418 592
  F: +386 1 2418 593
  E-pošta: [email protected]

  Za pomoč pri namestitvi v zasebnih sobah kontaktirajte mednarodno pisarno Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

  ŠOU v Ljubljani
  Pivovarniška 6
  1000 Ljubljana
  E-poštal: [email protected]