Prijave in plačilo

Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico v brošuri ali na naši spletni strani, in sicer najmanj 14 dni pred začetkom tečaja.

Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun, ki ga morate v celoti plačati najpozneje 10 dni pred začetkom tečaja. Račun lahko plačate na katerikoli banki ali pošti v Sloveniji ali prek e-banke. Potrdilo o plačilu nam pošljite po e-pošti. Po njegovem prejetju vam bomo poslali sprejemno pismo in informativno gradivo o tečaju.


Plačnik računa

V prijavnici označite, kdo je plačnik tečaja. Če je plačnik pravna oseba (npr. podjetje, društvo, veleposlaništvo), vas prosimo, da navedete njegove natančne podatke: naziv, naslov in davčno številko.


Odpovedi

V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in poslana na naš naslov vsaj 7 dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v roku 30 dni po prejemu odpovedi, preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije. Kasnejših odpovedi ne upoštevamo.