Slovenščina za študente Univerze v Ljubljani na spletu

Tečaj slovenščine za študentke in študente Univerze v Ljubljani!

Prijavnico pošljite najkasneje do 1. oktobra 2020 za zimski semester in najkasneje do 18. februarja 2021 za letni semester!

Prijavi na tečaj morate priložiti tudi dokazilo, da ste študent/ka na Univerzi v Ljubljani (fotografijo ali sken potrdila o vpisu ali sprejemnega pisma za študijsko leto 2020/21). Rok je prav tako 1. oktober 2020 oziroma 18. februar 2021!

zimski semester: 15. 10. 2020–14. 1. 2021
letni semester: 4. 3.–3. 6. 2021

Prijavi se

Trajanje

 • zimski semester: 15. 10. 2020–14. 1. 2021 (tečaja ni: 24. 12.–1. 1.)
 • letni semester: 4. 3.–3. 6. 2021 (tečaja ni: 26.–30. 4.)
 • ob torkih in četrtkih od 18.00 do 19.30 (po slovenskem času)
 • 60 ur (48 ur v spletni učilnici, 12 ur samostojnega dela)

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učiteljica je z vami v živo, 2-krat na teden po 2 šolski uri, in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Učiteljice uporabljajo različne metode dela. Tečaj obsega konverzacijo, fonetične vaje, slovnico, delo z besedili (branje, poslušanje) in pisanje.

Učno gradivo vam bomo poslali po navadni pošti, dobili ga boste pred začetkom tečaja.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom
 • in miren prostor.

Cena: 200 EUR

Učno gradivo je vključeno v ceno tečaja.

V skupini je od 5 do 10 udeležencev.

 • Potrdila in spričevala

  Potrdilo o udeležbi

  Ob koncu tečaja boste dobili potrdilo, da ste se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Kreditne točke

  Uspešno končan tečaj je ovrednoten s 3 kreditnimi točkami (ECTS).

  Potrdilo o znanju slovenščine

  Če želite pridobiti uradno spričevalo o znanju slovenščine, se lahko udeležite izpita iz znanja slovenščine, ki ga izvaja Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

 • Udeleženci

  Tečaj je namenjen tujim študentkam in študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani. Ob prijavi na tečaj je treba priložiti dokazilo, da ste študent/ka na Univerzi v Ljubljani (kopijo ali sken sprejemnega pisma ali potrdila o vpisu).

 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico do 1. oktobra 2020 za zimski semster in do 18. februarja 2021 za letni semester. Ob prijavi na tečaj boste prejeli račun, ki ga je treba v celoti plačati do 5. oktobra 2020 oziroma do 22. februarja 2021.

  Več o prijavah, plačilu in odpovedi.