Štipendijski sklad Jane Zemljarič Miklavčič


Jana Zemljarič Miklavčič

JanaZM

Doc. dr. Jana Zemljarič Miklavčič (1966–2010) je bila med letoma 1993 in 2008 glavna pobudnica in vodja Tečajev slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. V času njenega delovanja so tečaji slovenščine iz Poletne šole slovenskega jezika, ki je bila njen prvi projekt, prerasli v široko zasnovan program, ki ni vključeval le širitve ponudbe najrazličnejših tečajev, temveč tudi celotno infrastrukturo za njihovo izvedbo (sistematično izobraževanje učiteljev, pripravo učbenikov itd.). S področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika se je tudi raziskovalno ukvarjala: v svojem magistrskem delu se je posvetila zgodovini poučevanja slovenščine kot neprvega jezika.

Štipendijski sklad je posvečen spominu nanjo in na njeno delo.


Štipendijski sklad

Štipendijski sklad Jane Zemljarič Miklavčič je namenjen štipendiranju oseb, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo s slovensko kulturo ali kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu.

Ker so štipendije, ki jih podeljujeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, namenjene izključno osebam slovenskega porekla, želimo s pomočjo sklada omogočiti učenje slovenščine tudi kandidatkam in kandidatom, ki slovenskega porekla nimajo, se pa zavzeto ukvarjajo s slovensko kulturo ali kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu. Znanje jezika jim bo namreč omogočilo boljše razumevanje slovenske stvarnosti ter jim tako pomagalo pri njihovem delu in poslanstvu.

Kandidatke in kandidati morajo do 1. maja 2022 po e-pošti na naslov [email protected] poslati prošnjo za štipendijo, ki mora vsebovati:

  • življenjepis;
  • motivacijsko pismo (utemeljitev, zakaj si ravno vi zaslužite štipendijo, s čim prispevate k promociji Slovenije);
  • dokazila o dejavnostih v zvezi s slovensko kulturo (npr. del razprave s področja kulture, prevod slovenske literature …);
  • priporočila.

Komisija bo do 15. maja 2022 natančno preučila prejete prošnje in trem najboljšim kandidatom podelila:

  • 2 štipendiji za dvotedenski tečaj na Poletni šoli slovenskega jezika ali tritedenski tečaj na Poletni šoli slovenskega jezika na spletu (600 EUR)