Potrdilo


Potrdilo o udeležbi

Če ste se udeležili vsaj 80 odstotkov predvidenih ur jezikovnega tečaja, ob koncu prejmete potrdilo, da ste se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kreditne točke

Uspešno končan tečaj (80-odstotna udeležba in pozitivna ocena na testu) je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS):

  • za 60-urni tečaj dobi udeleženec 3 kreditne točke,
  • za 80-urni 4 kreditne točke,
  • za 100-urni 5 kreditnih točk
  • za 120-urni 6 kreditnih točk,
  • ta 220-urni 11 kreditnih točk.

Potrdilo o znanju slovenščine

Če želite pridobiti uradno spričevalo o znanju slovenščine, se udeležite izpita iz znanja slovenščine na osnovni ali višji ravni oz. ravni odličnosti, ki ga izvaja Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.