Priprava na izpit iz znanja slovenskega jezika

Tečaji zahtevajo ustrezno predznanje slovenskega jezika. Na tečaju se boste pod vodstvom učitelja seznanili s tipi dejavnosti in nalog, ki so zajete v izpit iz znanja slovenščine, ter še pred izpitom preizkusili svoje znanje slovenščine.


Priprava na izpit na osnovni ravni

Tečaj priprave na izpit na osnovni ravni je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo na opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A2–B1).


Priprava na izpit na višji ravni

Tečaj priprave na izpit na višji ravni je namenjen kandidatom, ki se pripravljajo na opravljanje izpita iz znanja slovenščine na višji ravni (B2).