Andreja Vezovnik

Andreja Vezovnik je sociologinja, docentka na Fakulteti za družbene vede. Ukvarja se z analizo različnih vrst in oblik diskurzov, med njimi tudi diskurzov o migrantskih delavcih, otrocih, starejših.

Balkanski migrantski delavec kot slovenski žrtveni junak 

Predavanje se osredotoča na sodobne diskurze o prekernih migrantskih delavcih, ki v Slovenijo prihajajo s področja bivših jugoslovanskih republik. Gre za analizo obrata v medijskih konstrukcijah identitete “balkanskega” migrantskega delavca. Klasični balkanizem, kot ga utemelji Todorova, ki Balkan in balkanskega moškega vidi predvsem kot patriarhalnega, barbarskega in neciviliziranega, zamenja balkanski moški, ki v sodobnih medijskih diskurzih nastopa predvsem kot žrtev. Migrant kot žrtev tako postane vpet v prevladujoče viktimizacijske in humanitarne diskurze, ki na eni strani utrjujejo dana razmerja moči med družbeno večino in manjšino, na drugi strani pa edino žrtvena identitetna pozicija dobi legitimiteto in funkcijo v družbeni večini. Ker pa je pozicija žrtve in žrtvenega junaka stalnica slovenskega literarnega kanona in slovenskega imaginarija, se predavanje pri utemeljevanju položaja migrantskega delavca kot žrtvenega junaka sklicuje na transpozicijo motivov literarnega kanona v sodobne medijske diskurze.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close